Základní škola a mateřská škola, Hlušice
ZŠ a MŠ Hlušice

Aktivity

Zobrazeno 1-30 ze 106
Exkurze do firmy AD Vízek

Exkurze do firmy AD Vízek

Datum: 19. 2. 2024

Ve čtvrtek 15. 2. 2024 jsme s dětmi navštívili firemní prostory AD Vízek. Děti se podívaly do dílny, montážní jámy a skladu. Největší radost děti měly z kamionu, do kterého si mohly sednou za volant. Děkujeme paní Vízkové, která nás prohlídkou provedla.

Stavitel města ve školce

Stavitel města ve školce

Datum: 8. 2. 2024

Dnes 8. 2. 2024 jsme si udělali den "Stavitelů města". Řekli jsme si, jaký je rozdíl mezi vesnicí a městem. Stavěli jsme silnice a stavby ve městě podle piktogramů. Dozvěděli jsme se, kdo je kartograf a co je ptačí pespektiva. Dětem se den stavitelů velmi líbil a společně jsme si ho užili.

Lyžařský kurz

Lyžařský kurz

Datum: 5. 2. 2024

V týdnu od 29. 1. do 2. 2. 2024 se děti zúčastnily kurzu v lyžařské školičce SkiLenka ve Vrchlabí. První den byly děti rozděleny do skupin, během týdne se zdokonalovaly a poslední den už všechny děti lyžovaly. V pátek zakončily kurz lyžováním v maskách. Děti si týden na horách užily.

Myslivec ve školce

Myslivec ve školce

Datum: 5. 2. 2024

Ve čtvrtek 25. 1. 2024 nás navštívil pan Drenský, člen mysliveckého spolku "Tetřev Hlušice". Dětem řekl zajímavosti o myslivosti, jak pečovat o zvěř, jak se chovat v lese a ukázal jim zbraně, dalekohled, paroží a vábničky. Dětem se dopoledne moc líbilo a těší se na další setkání.

Jak uzdravit Otesánka

Jak uzdravit Otesánka

Datum: 22. 1. 2024

V pátek 19. 1. 2024 proběhl projektový den s Mgr. Radkou Drobnou, která dětem společně s pohádkou O Otesánkovi vysvětlila zdravé/ nezdravé stravování a jeho důsledky. Na programu bylo i třídění obrázků a cvičení s hudbou. Dětem se dopoledne velmi líbilo.

Ježíšek ve školce

Ježíšek ve školce

Datum: 12. 1. 2024

V pondělí 18. 12. 2023 jsme měli slavnostní svačinu s cukrovím a zpívali si vánoční koledy. Na 1 minutu celá školka ztichla a čekala na Ježíška. Po zazvonění zvonečku všechny děti vstoupily do třídy ke stromečku obklopenému hračkami. Celé dopoledne si hrály s hračkami od Ježíška.

Mikuláš, čert a anděl v MŠ

Mikuláš, čert a anděl v MŠ

Datum: 11. 1. 2024

V úterý 5. 12. 2023 k nám do školky zavítal sv. Mikuláš s čerty a anděly. Děti byly velmi statečné a Mikulášovi s andělem řekly básničky a pro čerty si připravily písničku.

Záchranná stanice Huslík v Poděbradech

Záchranná stanice Huslík v Poděbradech

Datum: 11. 1. 2024

V úterý 28.11.2023 se děti zúčastnily projektového dne "Zvířátka v nesnázích" v Záchranné stanici Huslík v Poděbradech. Děti se dozvěděly co dělat, když najdou opuštěné mládě ve volné přírodě.Pomocí různých aktivit si osvojily zásady, které musíme dododržovat, abychom živočichům z přírody neublíži

Zdravá pětka

Zdravá pětka

Datum: 11. 1. 2024

V pátek 24. 11. 2023 v rámci projektového dne přijela do MŠ Mgr. Radka Drobná. Společně s dětmi probraly zásady správného stravování a postavily pyramidu zdraví. Dětem se společné dopoledne velmi líbilo.

Krabička plná úsměvů

Krabička plná úsměvů

Datum: 11. 1. 2024

Ve čtvrtek 23. 11. 2023 se děti zapojily do sbírky a vyrobily dárek pro osamělé seniory.

Divadlo ve školce

Divadlo ve školce

Datum: 11. 1. 2024

V pondělí 13. 11. 2023 nás navštívilo divadlo Lhotáková s pohádkami "Hrnečku, vař!"; "O zlaté rybce" a "O Smolíčkovi". Dětem se divadlo líbilo a zakončily celé představení společným tancem.

Krtek a podzim

Krtek a podzim

Datum: 29. 11. 2023

Ve čtvrtek 9. 11. 2023 jsme měli projektový den v MŠ. Během dopoledne si děti zopakovaly poznatky o podzimu a přípravě volně žijících zvířat na zimu.

Malá vodní elektrárna Hučák

Malá vodní elektrárna Hučák

Datum: 29. 11. 2023

Dne 8. 11. 2023 se děti vypravily do Hradce Králové, kde v rámci projektového dne prozkoumaly vodní elektrárnu. Dozvěděly se spoustu nových výrazů (generátor, turbína), ale i to, jak se vyrábí elektřina. Na závěr prošly interaktivní hernou, kde zjistily, jak fungují různé zdroje elektřiny.

Den bez elektrického proudu

Den bez elektrického proudu

Datum: 21. 11. 2023

V pondělí 6. 11. 2023 nešla v MŠ elektřina. S dětmi jsme si povídali pohádku "O pejskovi a kočičce - Jak myli podlahu" a ukázali jsme si, jak těžké bylo vyprat prádlo, žehlit nebo mýt podlahu bez použití elektřiny. Dětem se den i přes nepříznivé podmínky velmi líbil.

Keramika

Keramika

Datum: 21. 11. 2023

Ve středu 1. 11. 2023 jsme si zorganizovali projektový den "Vánoční tvoření z keramiky". Dětem se věnovala paní Dagmar Křivánková, seznámila je s keramickou hlínou i jejím zpracováním. Tvoření děti velmi bavilo a vyrobily vánoční dárek pro rodiče.

Drakiáda

Drakiáda

Datum: 21. 11. 2023

25. 10. 2023 se děti s rodiči zúčastnili společného pouštění draků, hod do dálky s papírovými vlaštovkami a kreslení draka křídami. Za účast byl dětem předán diplom. Společné odpoledne jsme si všichni moc užili, i když nebyl velký vítr.

Malá digitální univerzita "Co je internet"

Malá digitální univerzita "Co je internet"

Datum: 20. 11. 2023

V úterý 24. 10. 2023 se děti v rámci inovativního vzdělávání v MŠ zúčastnily projektového dopoledne plného nových IT pojmů (internet, síť, ikony,...), které si mohly formou hry osvojit a vyzkoušet.

Malá digitální univerzita

Malá digitální univerzita

Datum: 7. 11. 2023

17. 10. 2023 proběhl projektový den "LOGO HRÁTKY I.", kde lektorka poutavou formou hry zasvětila děti do informativního myšlení a matematických dovedností, děti si vyzkoušely i programování na čtvercové síti.

Se Sokolem do života

Se Sokolem do života

Datum: 7. 11. 2023

Jak v loňském školním roce, tak i letos se naše MŠ zapojila do tělovýchovného projektu "Se Sokolem do života". Děti v něm splňují nejrůznější pohybové i vědomostní aktivity.

Podzim v MŠ

Podzim v MŠ

Datum: 7. 11. 2023

Letošní slunečný podzim jsme si u nás v MŠ zpestřili dlabáním dýní, hrabáním listí, sbíráním podzimních plodů (kaštanů, šišek a žaludů).

Týden plný ovoce a zeleniny

Týden plný ovoce a zeleniny

Datum: 4. 10. 2023

V rámci tématu týdne "Ovoce a zelenina" se děti seznamovaly s různými druhy ovoce a zeleniny. Pozorovaly tvar, barvu, zkoumaly vůni a ochutnávaly. Naučily se tématické básničky, písničky a tanečky. Vyrobily křížaly a nechaly klíčit fazole.

Jiráskovo divadlo Nový Bydžov

Jiráskovo divadlo Nový Bydžov

Datum: 4. 10. 2023

26.9.2023 starší děti navštívily Jiráskovo divadlo v Novém Bydžově, kde shlédly dětský muzikál "Naše písnička". Děti společně s herci zpívali, tančili i tleskali do rytmu.

Staré Hrady

Staré Hrady

Datum: 4. 10. 2023

21.9. se starší děti zúčastnily projektového dne na Starých Hradech. Vybrali jsme 2 okruhy: "Zdravosvět a Dračí království", kde prošly poučnou cestu do světa Zdraví a "Hradní pohádkovou půdu", ve které čarodějnice učila děti létat na koštěti. Děti byly nadšené, plné dojmů a den si užily na maxi

Slavnostní vyřazení předškoláků

Slavnostní vyřazení předškoláků

Datum: 29. 8. 2023

27.6.2023 jsme se rozloučili s našimi předškoláky. Po úvodním představení obdrželi šerpu, knížku na památku a připili si dětským šampaňským. Celého programu se zúčastnila i jejich budoucí třídní učitelka Mgr. Petra Petráčková a paní ředitelka Mgr. Jana Syřišťová.

Rožďalovické rybníky

Rožďalovické rybníky

Datum: 19. 6. 2023

Dnes 19. 6. 2023 jsme si s předškoláky udělali malý výlet - navštívili jsme Holské rybníky v Rožďalovicích. Prošli jsme naučnou stezku, na které jsme plnili úkoly, pozorovali jsme přírodu, zvířata (nutrie, žáby, užovka, motýli), slyšeli jsme kukačku. Na odpočívadlech jsme se občerstvili a pohráli.

Výlet do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem

Výlet do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem

Datum: 16. 6. 2023

15. 6. jsme s třídou Sluníček navštívili hřebčín, kterým nás provedla p. ing. Jitka Raichová. Děti shlédly vypouštění klisen s hříbaty na pastvu, prohlédly si stáje, jízdárnu, šatnu s postroji, muzeum kočárů a koňského spřežení. Cestou nazpět se děti proběhly v tábořišti Semín a zakončily zmrzlinou.

Mezinárodní den dětí

Mezinárodní den dětí

Datum: 14. 6. 2023

Dne 1.6.2023 jsme s dětmi oslavili jejich sváteční den. Dopoledne jsme na školní zahradě soutěžili, hráli spoustu her a tančili. Děti si odnesly odměny a medaile. Odpoledne jsme zapojili do akce i rodiče. Plnili s dětmi úkoly, doplňovali tajenku a na závěr jsme se společně sešli u ohně a opékali.

Výlet do ZOO Stěžery

Výlet do ZOO Stěžery

Datum: 13. 6. 2023

Ve čtvrtek 8. 6. 2023 malá třída Koťátek navštívila ZOO Stěžery. S paní průvodkyní jsme obešli spoustu výběhů, děti si mohly některá zvířata i nakrmit a dozvěděly se mnoho zajímavostí z poučného výkladu.

Policie v MŠ

Policie v MŠ

Datum: 25. 5. 2023

V úterý 23. 5. 2023 nás navštívila jičínská Policie ČR. Seznámila děti s výzbrojí, uniformou, dovolila dětem vyzkoušet neprůstřelné vesty, helmu, pouta a obušek. Nakonec děti prozkoumaly zásahové policejní vozidlo.

Prohlídka hasičské zbrojnice

Prohlídka hasičské zbrojnice

Datum: 25. 5. 2023

V pondělí 22. 5. 2023 jsme v rámci tématu týdne "Záchranné složky" navštívili místní hasičskou zbrojnici, kterou nás provedl pan Šafařík, dobrovolný hasič. Dětem ukázal kompletní hasičskou výzbroj i výstroj, technické zázemí a obě hasičská auta.

Zobrazeno 1-30 ze 106

Rozvrhy

ROZVRHY

Mléko do škol

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Projekt Škola hrou 2023

Projekt OP JAK

Aktuální počasí

dnes, neděle 25. 2. 2024
zataženo 9 °C 2 °C
pondělí 26. 2. zataženo 10/4 °C
úterý 27. 2. zataženo 9/5 °C
středa 28. 2. slabý déšť 11/6 °C

Investice do rozvoje vzdělávání