Základní škola a mateřská škola, Hlušice
ZŠ a MŠ Hlušice

Organizace školního roku 2022/2023

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách,  základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022. Vyučování bude v prvním pololetí  ukončeno  v úterý 31. ledna 2023. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na středu  26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek  23. prosince 2022 a skončí v pondělí  2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý  3. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny:   13. 2.  – 19. 2. 2023

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek  6. dubna,  pátek 7. dubna 2023 je státní svátek.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty  1. července 2022 do neděle 3.  září 2023. Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 1. září 2023.

Zápis do 1. ročníku ZŠ:  duben  2023

Odjezdy školního autobusu, seznam sešitů

Pedagogické rady a třídní schůzky

Pedagogické rady od 13:30

presenčně nebo on-line

Středa 9.11.2022
Středa 25.1.2023
Středa 26.4.2023
Středa 21.6.2023

Třídní schůzky 15:00 až 17:00 hod.

presenčně nebo on-line

Čtvrtek  10.11.2022
Čtvrtek   27. 4.2023

Písemné informace rodičům

presenčně nebo on-line

Úterý 10.1.2023
Pátek 2.6.2023

Porady učitelů: každá sudá středa v 7:45 hod.
Zápis do 1. ročníku:   duben 2023

1. hod. 7:55 - 8:40
2. hod. 8:45 - 9:30
3. hod. 9:45 - 10:30
4. hod. 10:40 - 11:25
5. hod. 11:30 - 12:15
6. hod. 12:20 - 13:05
7. hod. 13:15 - 14:00
8. hod. 14:05 - 14:50

 

1. Práce na školním vzdělávacím programu - aktualizace.

2. Výběr učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic.

3. Vypracování plánu exkurzí, vycházek, aby bylo využito příznivé polohy školy v přírodním prostředí a aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím.

4. Zajištění účasti pedagogů na DVPP

5. Příprava žáků na soutěže žáků - přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím

Předmětové komise sdružují učitele stejných, nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy.


Úkoly předmětových komisí
 • Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách.
 • Koordinují plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence rizikového chování.
 • Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření.
 • Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky.
 • Doporučují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.
 • Koordinace DVPP, výpomoc při uvádění začínajících učitelů.
 • Vyhodnocují přijímací řízení, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků – Standardy apod.
 • Koordinují způsob klasifikace a hodnocení žáků.
 • Metodicky zajišťují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené.
 • Podílejí se na tvorbě a aktualizaci školního vzdělávacího programu
 • Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy.
Den otevřených dveří: listopad, prosinec 
Přijímací zkoušky na SŠ: přijímací zkoušky na SŠ
Lyžařský výcvik 7. ročník a škola v přírodě 4. roč.: leden 
Plavecký výcvik: Jičín: duben až červen 
Školní výlety: květen až 15. červen 
Škola v přírodě 4. roč.: červen 

Účast na soutěžích
Korespondenční soutěž M: podzim, jaro
Pythagoriáda: jaro
Přírodovědná: jaro
Konverzační soutěž Aj: prosinec
Olympiáda Čj, D: prosinec
Sportovní soutěže: celoročně

Další akce školy
Sběr papíru: celoročně
Sběr kaštanů: září, říjen
Sběr hliníku a PET lahví: celoročně
Den otevřených dveří: listopad, prosinec
Prezentace SŠ (účast): listopad
Školní „Zpravodaj“: listopad
Sběr pomerančové kůry: zima
Výtvarné odpoledne pro rodiče s dětmi: prosinec
Vánoční besídky: prosinec
Sběr léčivých rostlin: jaro
Den Země: duben
Výtvarné odpoledne pro rodiče s dětmi: duben
Den matek: květen
Dopravní výchova 4. a 5. roč.: květen
Den dětí: červen
Sportovní olympiáda: červen
„Ochrana člověka..." - cvičný poplach: červen
Všechny akce se budou realizovat dle možností vzhledem k covidovým opatřením.
Předmětové komise
Vedoucí
1. - 5. ročník: Mgr. Drábková Zuzana
Cizí jazyky: Mgr. Mojžíšová Lenka
Přírodní vědy: Mgr. Cajska Miloslav
Čeština, společenské vědy: Mgr. Jáglová Monika
Výchovy: Mgr. Cajsková Pavla
Rozvrh kroužků ZŠ Hlušice
Den
Od-do
Název
Vedoucí
 
Místo
PO 11:30-13:00 Zumba Žáková sudé týdny  
ÚT 15:00-17:00 Keramika Křivánková   Keramická dílna
ST 13:05-14:05 Jumping Drábková   tělocvična
ST 13:30-14:30 Merkur - liché týdny Mojžíšová 3. až 9. tř. školní dílny
    Zumba - dospělí Žáková Nováčková dle vypsaných termínů  
    Keramika - dospělí Křivánková dle vypsaných termínů  

Kroužky dotované z grantu EU
Den
Od-do
Název
Vedoucí
Místo
ST 12:30-14:00 Šachy Vaňková učebna fyziky
ST 12:30-14:30 Deskové hry Tomášková učebna 5. třídy
         


Příprava kurzů pro dospělé: angličtina, obsluha počítačů, jumping pro dospělé (dle zájmu)

Časové rozvržení, dny se mohou lišit po vzájemné domluvě.

Rozvrhy

ROZVRHY

Mléko do škol

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, úterý 6. 6. 2023
slabý déšť 15 °C 11 °C
slabý déšť, severozápadní větřík
vítrSZ, 2.33m/s
tlak1021hPa
vlhkost88%
srážky3.65mm

Investice do rozvoje vzdělávání