Základní škola a mateřská škola, Hlušice
ZŠ a MŠ Hlušice

Aktivity

Zobrazeno 1-30 ze 95
Krtek a podzim

Krtek a podzim

Datum: 29. 11. 2023

Ve čtvrtek 9. 11. 2023 jsme měli projektový den v MŠ. Během dopoledne si děti zopakovaly poznatky o podzimu a přípravě volně žijících zvířat na zimu.

Malá vodní elektrárna Hučák

Malá vodní elektrárna Hučák

Datum: 29. 11. 2023

Dne 8. 11. 2023 se děti vypravily do Hradce Králové, kde v rámci projektového dne prozkoumaly vodní elektrárnu. Dozvěděly se spoustu nových výrazů (generátor, turbína), ale i to, jak se vyrábí elektřina. Na závěr prošly interaktivní hernou, kde zjistily, jak fungují různé zdroje elektřiny.

Den bez elektrického proudu

Den bez elektrického proudu

Datum: 21. 11. 2023

V pondělí 6. 11. 2023 nešla v MŠ elektřina. S dětmi jsme si povídali pohádku "O pejskovi a kočičce - Jak myli podlahu" a ukázali jsme si, jak těžké bylo vyprat prádlo, žehlit nebo mýt podlahu bez použití elektřiny. Dětem se den i přes nepříznivé podmínky velmi líbil.

Keramika

Keramika

Datum: 21. 11. 2023

Ve středu 1. 11. 2023 jsme si zorganizovali projektový den "Vánoční tvoření z keramiky". Dětem se věnovala paní Dagmar Křivánková, seznámila je s keramickou hlínou i jejím zpracováním. Tvoření děti velmi bavilo a vyrobily vánoční dárek pro rodiče.

Drakiáda

Drakiáda

Datum: 21. 11. 2023

25. 10. 2023 se děti s rodiči zúčastnili společného pouštění draků, hod do dálky s papírovými vlaštovkami a kreslení draka křídami. Za účast byl dětem předán diplom. Společné odpoledne jsme si všichni moc užili, i když nebyl velký vítr.

Malá digitální univerzita "Co je internet"

Malá digitální univerzita "Co je internet"

Datum: 20. 11. 2023

V úterý 24. 10. 2023 se děti v rámci inovativního vzdělávání v MŠ zúčastnily projektového dopoledne plného nových IT pojmů (internet, síť, ikony,...), které si mohly formou hry osvojit a vyzkoušet.

Malá digitální univerzita

Malá digitální univerzita

Datum: 7. 11. 2023

17. 10. 2023 proběhl projektový den "LOGO HRÁTKY I.", kde lektorka poutavou formou hry zasvětila děti do informativního myšlení a matematických dovedností, děti si vyzkoušely i programování na čtvercové síti.

Se Sokolem do života

Se Sokolem do života

Datum: 7. 11. 2023

Jak v loňském školním roce, tak i letos se naše MŠ zapojila do tělovýchovného projektu "Se Sokolem do života". Děti v něm splňují nejrůznější pohybové i vědomostní aktivity.

Podzim v MŠ

Podzim v MŠ

Datum: 7. 11. 2023

Letošní slunečný podzim jsme si u nás v MŠ zpestřili dlabáním dýní, hrabáním listí, sbíráním podzimních plodů (kaštanů, šišek a žaludů).

Týden plný ovoce a zeleniny

Týden plný ovoce a zeleniny

Datum: 4. 10. 2023

V rámci tématu týdne "Ovoce a zelenina" se děti seznamovaly s různými druhy ovoce a zeleniny. Pozorovaly tvar, barvu, zkoumaly vůni a ochutnávaly. Naučily se tématické básničky, písničky a tanečky. Vyrobily křížaly a nechaly klíčit fazole.

Jiráskovo divadlo Nový Bydžov

Jiráskovo divadlo Nový Bydžov

Datum: 4. 10. 2023

26.9.2023 starší děti navštívily Jiráskovo divadlo v Novém Bydžově, kde shlédly dětský muzikál "Naše písnička". Děti společně s herci zpívali, tančili i tleskali do rytmu.

Staré Hrady

Staré Hrady

Datum: 4. 10. 2023

21.9. se starší děti zúčastnily projektového dne na Starých Hradech. Vybrali jsme 2 okruhy: "Zdravosvět a Dračí království", kde prošly poučnou cestu do světa Zdraví a "Hradní pohádkovou půdu", ve které čarodějnice učila děti létat na koštěti. Děti byly nadšené, plné dojmů a den si užily na maxi

Slavnostní vyřazení předškoláků

Slavnostní vyřazení předškoláků

Datum: 29. 8. 2023

27.6.2023 jsme se rozloučili s našimi předškoláky. Po úvodním představení obdrželi šerpu, knížku na památku a připili si dětským šampaňským. Celého programu se zúčastnila i jejich budoucí třídní učitelka Mgr. Petra Petráčková a paní ředitelka Mgr. Jana Syřišťová.

Rožďalovické rybníky

Rožďalovické rybníky

Datum: 19. 6. 2023

Dnes 19. 6. 2023 jsme si s předškoláky udělali malý výlet - navštívili jsme Holské rybníky v Rožďalovicích. Prošli jsme naučnou stezku, na které jsme plnili úkoly, pozorovali jsme přírodu, zvířata (nutrie, žáby, užovka, motýli), slyšeli jsme kukačku. Na odpočívadlech jsme se občerstvili a pohráli.

Výlet do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem

Výlet do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem

Datum: 16. 6. 2023

15. 6. jsme s třídou Sluníček navštívili hřebčín, kterým nás provedla p. ing. Jitka Raichová. Děti shlédly vypouštění klisen s hříbaty na pastvu, prohlédly si stáje, jízdárnu, šatnu s postroji, muzeum kočárů a koňského spřežení. Cestou nazpět se děti proběhly v tábořišti Semín a zakončily zmrzlinou.

Mezinárodní den dětí

Mezinárodní den dětí

Datum: 14. 6. 2023

Dne 1.6.2023 jsme s dětmi oslavili jejich sváteční den. Dopoledne jsme na školní zahradě soutěžili, hráli spoustu her a tančili. Děti si odnesly odměny a medaile. Odpoledne jsme zapojili do akce i rodiče. Plnili s dětmi úkoly, doplňovali tajenku a na závěr jsme se společně sešli u ohně a opékali.

Výlet do ZOO Stěžery

Výlet do ZOO Stěžery

Datum: 13. 6. 2023

Ve čtvrtek 8. 6. 2023 malá třída Koťátek navštívila ZOO Stěžery. S paní průvodkyní jsme obešli spoustu výběhů, děti si mohly některá zvířata i nakrmit a dozvěděly se mnoho zajímavostí z poučného výkladu.

Policie v MŠ

Policie v MŠ

Datum: 25. 5. 2023

V úterý 23. 5. 2023 nás navštívila jičínská Policie ČR. Seznámila děti s výzbrojí, uniformou, dovolila dětem vyzkoušet neprůstřelné vesty, helmu, pouta a obušek. Nakonec děti prozkoumaly zásahové policejní vozidlo.

Prohlídka hasičské zbrojnice

Prohlídka hasičské zbrojnice

Datum: 25. 5. 2023

V pondělí 22. 5. 2023 jsme v rámci tématu týdne "Záchranné složky" navštívili místní hasičskou zbrojnici, kterou nás provedl pan Šafařík, dobrovolný hasič. Dětem ukázal kompletní hasičskou výzbroj i výstroj, technické zázemí a obě hasičská auta.

Divadlo Lhotáková ve školce

Divadlo Lhotáková ve školce

Datum: 12. 5. 2023

Dne 9. 5. 2023 navštívilo naší školku Divadlo Lhotáková s pohádkou "Jak vodníček uklidil rybník"

Výlet do Nového Bydžova

Výlet do Nového Bydžova

Datum: 12. 5. 2023

Ve čtvrtek 4. 5. 2023 se děti ze třídy Sluníček v rámci tématu týdne "Má vlast, můj rodný kraj" vydaly do Nového Bydžova, kde navštívily kostel a prošly bydžovské náměstí. Nakonec navštívily budovu DDM, kde byly vystaveny práce dětí z výtvarné soutěže. 2. místo obsadila naše Johanka Krymová.

Čarodějnický rej v MŠ

Čarodějnický rej v MŠ

Datum: 2. 5. 2023

V pátek 28. 4. 2023 proběhl v naší školce velký Čarodějnický rej. Dopoledne plné zábavy, čarování, tančení a soutěží bylo zakončeno promenádou v maskách a předáním čarodějnických diplomů.

Plavecký kurz

Plavecký kurz

Datum: 2. 5. 2023

Od 19. 4. 2023 začala naše MŠ navštěvovat krytý bazén v Jičíně. 18dětí z velké třídy Sluníček zahájilo plavecký výcvik pod vedením zkušených instruktorek.

Záchranná stanice živočichů Huslík

Záchranná stanice živočichů Huslík

Datum: 25. 4. 2023

V pátek 14. 4. 2023 jsme se s třídou Sluníček vypravili do Poděbrad, Záchranné stanice živočichů Huslík. Zúčastnili jsme se programu "Zvířátka v nesnázích". I přes nepříznivé počasí se výlet vydařil.

Velikonoce s divadlem

Velikonoce s divadlem

Datum: 11. 4. 2023

Dne 5. 4. 2023 děti ze třídy Sluníček navštívily Jiráskovo divadlo v Novém Bydžově, kde shlédly velikonoční představení ze dvou pohádek od H. Ch. Adersena. Tento den i v třídě Koťátek proběhlo divadelní představení O neposlušných kůzlátkách, které si děti zahrály samy.

Masopustní týden v MŠ

Masopustní týden v MŠ

Datum: 27. 2. 2023

V tomto týdnu jsme si vyprávěli o masopustních zvycích a tradicích. Vyrobili jsme si masky, usmažili jsme koblížky a celý týden jsme zakončili masopustním karnevalem. Zažili jsme dopoledne plné her a soutěží, děti předvedly promenádu v maskách a byly odměněny diplomem a sladkostmi.

Malí zahradníci

Malí zahradníci

Datum: 10. 2. 2023

Dnes 10. 2. jsme si v rámci tématu týdne "POVOLÁNÍ" zahráli na zahradníky. Prohlédli jsme si zahradní nářadí- motyku, lopatku, kbelík, konvičku, hrabičky. Nakonec jsme si do malých květináčů zaseli semínka petržele.

Pečení makových houstiček

Pečení makových houstiček

Datum: 9. 2. 2023

Dne 8. 2. 2023 proběhlo v naší mateřské škole "Pečení makových houstiček".
Děti sledovaly proces kynutí, propracovávaly těsto, díly válely do tvaru hada a tvarovaly houstičky na plech. Hotové pečivo si odnesly domů a s rodiči společně ochutnávaly.

Výprava do lesa ke krmelci

Výprava do lesa ke krmelci

Datum: 31. 1. 2023

V pondělí 30. 1. jsme se s dětmi vypravili do lesa za zvířaty. Vzali jsme s sebou seno, mrkev, jablka, kukuřici, kaštany a žaludy. Vysvětlili jsme si činnost myslivců v zimě a nutnost pečování o zvěř. Cestou jsme se zastavili u manipulačního skladu, kde se zpracovává vytěžené dřevo na palivové.

Zimní radovánky

Zimní radovánky

Datum: 23. 1. 2023

"Hurá, sněží!"
Děti si stavěly ze sněhu sněhuláky, házely sněhové koule na cíl a vyšlapovaly cesty ve sněhu do tvaru sněhuláka.

Zobrazeno 1-30 ze 95

Rozvrhy

ROZVRHY

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28
1
29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
1
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mléko do škol

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Projekt Škola hrou 2023

Projekt OP JAK

Aktuální počasí

dnes, neděle 10. 12. 2023
déšť se sněhem 4 °C 0 °C
pondělí 11. 12. déšť 6/2 °C
úterý 12. 12. slabý déšť 7/5 °C
středa 13. 12. slabý déšť 4/1 °C

Investice do rozvoje vzdělávání