Základní škola a mateřská škola, Hlušice
ZŠ a MŠ Hlušice

Aktuality

Zobrazeno 1-30 ze 122

Uzavření základních škol od 14. 10. 2020, přechod na distanční výuku.

Datum: 13. 10. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření. Vláda tímto zakazuje s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Žáci přechází na distanční výuku prostřednictvím Google učebny. Výuka je povinná. Konkrétní podobu vzdělávání se žáci dozvědí od třídních učitelů. Rodiče žáků do 10 let si mohou požádat o očr, mělo by stačit čestné prohlášení zákonného zástupce. Celý text nařízení - viz příloha.

Opatření MŠMT 26. - 27. 10. 2020

Datum: 9. 10. 2020

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.
28. 10. je státní svátek. 29. - 30. 10. 2020 podzimní prázdniny.

Mimořádná opatření od 12. 10. 2020

Datum: 9. 10. 2020

Důležité info: vzhledem k vládním nařízením od 12. 10. 2020 bude probíhat na naší škole střídavá výuka po třídách.
Od 12. - 16. 10. 2020 nastupují na distanční výuku žáci 6. a 7. ročníku. Žáci zůstanou doma a od pondělí v 7.55 bude zahájena výuka na dálku především prostřednictvím google učebny. Distanční výuka je pro žáky povinná, neúčast omlouvají rodiče do žákovské knížky. Podrobnější info - viz třídní učitelé. Jen několik žáků, kteří se účastní konverzačního kurzu Aj s Američanem, přijde do školy.
Žáci 8. a 9. ročníku se od 12. - 16. 10. 2020 účastní presenční výuky ve škole. Příští týden se role vymění. Děkujeme za pochopení a věříme, že vše společně zvládneme.

Mimořádná opatření od 5. 10. 2020

Datum: 2. 10. 2020

Vzhledem k pokynům z MŠMT a KHS Královéhradeckého kraje se i naše škola bude snažit splnit nastavené podmínky vyššími orgány. Nošení roušek je již samozřejmostí. K výraznějšímu omezení dojde v HV a Tv, vše bude žákům sděleno ve škole. Budeme věřit, že opatření jsou jen dočasná a brzy se navrátíme k činnostem bez omezení. Děkujeme za pochopení. Dokumenty v plném znění - viz příloha.

#

Leonardo da Vinci

Datum: 22. 9. 2020

V rámci grantu EU Škola hrou 2019 navštívili naši školu členové SHŠ Renegáti z Pardubic. Předvedli dětem představení s názvem Leonardo da Vinci. Žáci se zábavnou a interaktivní formou dozvěděli základní informace o životě i díle tohoto renesančního všeumělce a vyzkoušeli si některé jeho vynálezy. Po představení pokračovali žáci osmé třídy v tomto projektu – ve skupinách vypracovávali pracovní listy a poté shrnuli své znalosti při debatě v komunitním kruhu.

#

Dopravní výchova

Datum: 22. 9. 2020

Dne 15. 9. 2020 a 16. 9. 2020 žáci 4. a 5. třídy navštívili dopravní hřiště v Novém Bydžově. Na hřišti na ně čekali příslušníci Městské policie Nový Bydžov, kteří dětem vysvětlili a ukázali, jak jezdit v silničním provozu. Děti si vyzkoušely různé dopravní situace na křižovatkách. Lektorka jedné z autoškol v Novém Bydžově s dětmi probrala teorii, seznámila je s dopravními značkami, které ještě neznaly. Na závěr každého dne psaly děti krátký test, pokud uspěly, získaly průkaz řidiče.

Autobus - "Školáček"

Datum: 21. 9. 2020

Info pro rodiče, žáky, děti MŠ .... Jízdní řád školního autobusu - viz příloha.

Informace ohledně mimořádných opatření Covid-19 od 18. 9. 2020

Datum: 18. 9. 2020

Zveřejňujeme plná znění mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví týkajících se školy od 18. 9. 2020.
Kromě zvýšených hygienických opatření je povinností žáků 2. stupně nosit ochranu dýchacích cest (roušku) i po dobu vyučování, vyjma tělesné a hudební výchovy, ve všech vnitřních prostorech školy. Žáci 1. stupně mají tuto povinnost jen ve společných prostorech - chodba aj. Nařízení zároveň platí pro všechny zaměstnance a osoby pohybující se ve škole. Děkujeme za dodržování vydaných nařízení.

Republikové finále OVOV 2020

Datum: 15. 9. 2020

Naše škola je zapojena již několik let do projektu Sazka olympijský víceboj a letos poprvé se naši žáci Adéla Šoufková a René Tobiáš kvalifikovali na republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Finále bylo třídenní a konalo se první zářijový týden ve sportovním areálu VUT v Brně Pod Palackého vrchem. Jelikož to bylo finále republiky, byli zde jen ti nejlepší z nejlepších. Naši žáci se i v tak vysoké konkurenci dokázali prosadit. Adéla Šoufková skončila na krásném 33. místě z 80 závodnic ročníku 2007 a René Tobiáš skončil přesně v polovině startovního pole ročníku 2005. Celkem se závodu zúčastnilo 590 sportovců. Adéle přeji, aby se jí podařilo kvalifikovat i příští rok, protože ta atmosféra stojí za to. René nás již reprezentovat nebude, ale i jemu přejeme spoustu dalších sportovních úspěchů, protože se sportem zdaleka nekončí, k dalšímu studiu si vybral Sportovní gymnázium Pardubice se specializací atletika.

Návrat povinného nošení roušek ve školách.

Datum: 9. 9. 2020

Vzhledem k stále se zhoršující epidemiologické situaci v Česku rozhodl Centrální řídící tým Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek uvnitř všech budov.
Podle informací ministra školství Roberta Plagy by se od čtvrtka 10. 9. 2020 plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách měla týkat společných prostor školy s výjimkou přímé výuky ve třídách.

„Nemělo by se to týkat výuky ve třídách a učebnách, ale mělo by to být nošení roušek uvnitř škol, to znamená na chodbách, v podstatě v tom režimu, který jsme znali na jaře a který byl koncipován i v rámci manuálu,“ řekl pro ministr Plaga.
Žádáme rodiče, zaměstnance školy, žáky .... sledujte prosím aktuální informace a žákům přibalte do školy ideálně 2 roušky na den. Děkujeme.

#

Zahájení školního roku

Datum: 3. 9. 2020

V úterý 1. září jsme v naší škole přivítali nové prvňáčky. Po projevu pana starosty Jaroslava Trejbala a ředitelky školy PaedDr. Marcely Vaňkové již spolu s paní třídní učitelkou Mgr. Petrou Petráčkovou vypluli jako praví námořníci na svou plavbu školní docházkou.

Zahájení školního roku 2020/ 21 v ZŠ

Datum: 31. 8. 2020

Info pro rodiče a všechny školáky, školačky a hlavně prvňáčky: školní rok 2020/21 zahajujeme v úterý 1. září 2020 v 7.55 hod. Těšíme se na vás...
První týden školního roku bude probíhat bez odpoledního vyučování. Odjezd školního autobusu z Hlušic směr Kněžice, Běchary v úterý v 9.00 hod., od středy do pátku v 13.00 hod. Do autobusu prosíme s rouškami. Ostatní časy odjezdů beze změny.

Pravidla provozu školy (covid 19) – od 1. září 2020

Datum: 31. 8. 2020

Vážení rodiče,
Touto cestou bychom vás chtěli informovat o základních závazných postupech při provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19, které vychází z manuálu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19. Viz pokračování v příloze.

Ukončení školního roku

Datum: 24. 6. 2020

Přejeme všem žákům, učitelům i další pracovníkům školy krásné a pohodové prázdniny, abychom se zase plni sil ve zdraví sešli v příštím školním roce.

#

Vyřazení žáků deváté třídy

Datum: 24. 6. 2020

Ve středu 24.června proběhlo slavnostní vyřazení žáků deváté třídy. Žáci obdrželi šerpy a pamětní listy a po projevech ředitelky školy a třídní učitelky se rozloučili s naší školou. Počasí nám přálo, a tak jsme tak udělali symbolickou tečku za letošním trošku neobvyklým školním rokem.

Sdělení - info

Datum: 18. 6. 2020

Ve dnech 22. - 26. 6. bude probíhat poslední týden školního roku 2019/2020. Již dříve avízované ředitelské volno pro základní školu ve dnech 29. - 30. 6. 2020 platí. V MŠ a školní jídelně provoz nepřerušen. Přejeme všem školákům pěkné prázdniny a budeme se těšit na 1. září 2020.

Ochrana zdraví a provoz ZŠ - info MŠMT

Datum: 28. 5. 2020

Ředitelství ZŠ v době otevření provozu vychází z pokynů MŠMT - Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020. Dokument přiložen v příloze. Doporučujeme zákonným zástupcům, žákům, zaměstnancům nahlédnout, prostudovat. Bezpečnostní pokyny, hygienická doporučení budou dodržována a od osob striktně vyžadována. Děkujeme za pochopení.

Základní škola - otevření provozu pro žáky 6. , 7. a 8. třídy

Datum: 28. 5. 2020

Od pondělí 8. 6. 2020 se otevře od 7.45 hod. ZŠ pro žáky dalších ročníků 2. stupně. Dopolední výuka bude realizována v časový blocích, v oddělených skupinách do 15 žáků, dle stanoveného rozvrhu, za dodržení náležitých hygienických podmínek. Výuku povedou paní učitelky, ale i asistentky pedagoga, dle poměru žáků ve škole a doma. Výuka bude ukončena v 12. 00 hod., žáci budou moci jít na oběd. Opuštění budovy po dopoledním bloku se předpokládá do 12.20 hod. Odjezd školního autobusu v 12.30 hod. (Kněžice, Běchary). Ostatní časy autobusu beze změny.
Nadále bude probíhat osvědčená tzv. distanční výuka - on line. Ranní klub nebude. Pokud bude potřeba, mohou dojíždějící žáci pobýt v klubu do odjezdu autobusu.
Při vstupu do budovy žáci musí předat vyplněné Čestné prohlášení, mít 2 roušky, nesmí projevovat známky onemocnění Covid 19. Ve společných prostorách se žáci musí pohybovat s rouškou, dodržovat bezpečnou vzdálenost, nesmí se shlukovat.
Závazné přihlášení žáka k docházce - viz příloha.

Harmonogram vstupu do ZŠ od 25. 5. 2020

Datum: 21. 5. 2020

ZŠ bude otevřena v 7.45 hod.
Jednotlivé skupiny žáků si převezmou pověřené paní učitelky.
Časový harmonogram vstupu (maximálně 15 žáků na skupinu):
7.45 hod. - 4. a 5. třída
7.50 hod. - 1. a 3. třída
7.55 hod. - 2. třída
8.00 hod. - 9. třída
Obědy - vstup do školní jídelny (max. 15 žáků)
11.15 hod. - 1. a 3. třída
11.30 hod. - 2. třída
11.45 hod. - 4. a 5. třída
12.00 hod. - 9. třída
Žáci jsou povinni dodržovat hygienická pravidla, dezinfekci rukou, nošení roušky ve společných prostorách, dodržovat rozestupy. Vyučovací proces bude realizován ve vyučovacích blocích dle domluveného rozvrhu.

Základní škola - otevření provozu pro žáky 1. stupně.

Datum: 14. 5. 2020

Od pondělí 25. 5. 2020 se otevře v 7.45 hod. ZŠ pro žáky 1. stupně. Dopolední výuka bude realizována v časový blocích, v oddělených skupinách do 15 žáků, dle stanoveného rozvrhu, za dodržení náležitých hygienických podmínek. Výuku povedou třídní uč., ale i paní vychvatelky nebo asistentky pedagoga, dle poměru žáků ve škole a doma. Výuka bude ukončena v 11. 30 hod., žáci budou moci jít na oběd. Opuštění budovy po dopoledním bloku se předpokládá do 12.20 hod. Odjezd školního autobusu v 12.30 hod. (Kněžice, Běchary).
Nadále bude preferována nyní osvědčená tzv. distanční výuka - on line. Ranní družina nebude. Pokud bude potřeba, mohou se žáci účastnit odpoledních aktivit nejpozději do 15. 30 hod.
Při vstupu do budovy žáci musí předat vyplněné Čestné prohlášení, mít 2 roušky, nesmí projevovat známky onemocnění Covid 19. Ve společných prostorách se žáci musí pohybovat s rouškou, dodržovat bezpečnou vzdálenost, nesmí se shlukovat.
Závazné přihlášení žáka k docházce - viz příloha.

Základní škola - otevření provozu - 9. ročník

Datum: 4. 5. 2020

Od pondělí 11. 5. 2020 se otevře v 7.45 hod. ZŠ pro žáky 9. ročníku. Účelem zaměření výuky bude příprava na přijímací zkoušky. Výuka bude realizována v časový blocích, v oddělených skupinách do 15 žáků, dle stanoveného rozvrhu a domluvených konzultacích. Výuka bude ukončena v 11. 25 hod., žáci budou moci jít na oběd. Opuštění budovy se předpokládá do 12.00 hod. Odjezd školního autobusu v 12.00 hod. Při vstupu do budovy žáci musí předat vyplněné Čestné prohlášení, mít 2 roušky, nesmí projevovat známky onemocnění Covid 19. Ve společných prostorách se žáci musí pohybovat s rouškou, dodržovat bezpečnou vzdálenost, nesmí se shlukovat.

Rozhodnutí o přijetí do 1. roč. ZŠ

Datum: 29. 4. 2020

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání v Základní škole a mateřské škole, Hlušice pro školní rok 2020/2021. Celkem přijato 15 dětí.
Evidenční číslo uchazeče, výsledek řízení:
01 přijat/a 12 přijat/a
02 přijat/a 13 přijat/a
03 přijat/a 14 přijat/a
04 přijat/a 15 přijat/a
05 přijat/a
06 přijat/a
07 přijat/a
08 přijat/a
09 přijat/a
10 přijat/a
11 přijat/a
Datum zveřejnění rozhodnutí: 29. 4. 2020.
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a mateřské školy, Hlušice ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje – odbor školství.

Všem dětem blahopřejeme a rodičům děkujeme za důvěru.

Bezhotovostní platby - ŠJ

Datum: 16. 4. 2020

Vážení rodiče, dovoluji si Vás požádat, abyste zrušili trvalé příkazy a neprováděli úhrady školního stravování.
Děkuji.

Info o prospěchu žáků online

Datum: 7. 4. 2020

Sdělení rodičům o prospěchu žáků za třetí čtvtletí bude z důvodu korona viru sděleno prostřednictvím třídních učitelů a žáků online formou. V případě potřeby ústní komunikace budou individuální případy řešeny osobní konzultací, telefonickou, online po vzájemné domluvě. Termín online sdělení 20. - 24. 4. 2020.

ZMĚNA: Zápis do 1. třídy – ŽÁDOSTI elektronicky

Datum: 27. 3. 2020

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ, Hlušice (stejně jako v ostatních školách) proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. O případných změnách vás budeme informovat.
Zapsat dítě můžete:
1. ELEKTRONICKY
(datová schránka nebo email s elektronickým podpisem, popřípadě oscanované s podpisem)
Kdy: od 14. do 28. dubna 2020
ID DS: utrmdf3
e-mail: zs.hlusice@tiscali.cz
2. OSOBNĚ – bez účasti dítěte …. Kdy:
21. 4. 2020 v MŠ od 13.00 do 16.00 hod. (ředitelna MŠ) nebo
22. 4. 2020 v ZŠ od 13.00 do 16.00 hod. (ředitelna ZŠ), přinést rodný list dítěte.
Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část se neuskuteční.
Budete-li žádat odklad školní docházky je nutné doložit doporučení odborného lékaře a zprávy ze školského poradenského zařízení (stačí dodat do 30. 5. 2020). Děti, které v loňském roce měly odloženou školní docházku, musí být znovu přihlášeny.
Žádost je třeba stáhnout, vytisknout, vyplnit… - na webových stránkách: www.skolahlusice.cz popřípadě bude vydána na místě zápisu k vyplnění.
Formulář žádosti přiložen - rozkliknout nadpis.

Ošetřovné na žáka ZŠ zasíláme elektronicky

Datum: 25. 3. 2020

Ve spojitosti se situací ohledně koronaviru si budou moci rodiče, kteří z důvodu, že musí pečovat o zdravé dítě mladší 13 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno, si budou moci zažádat o ošetřovné – viz. https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne.
Žádosti o ošetřovné (uzavření školy) si vyžádejte elektronicky:
• kuncova.zshlu@seznam.cz, zshlusice.vankova@seznam.cz
• Do e-mailové žádosti nutno uvést jméno, příjmení žáka a rodné číslo.
• Tiskopis elektronicky obratem zašleme.
Info telefonicky v době od 8.00 do 12.00 na čísle 495 486 224 nebo 737 622 940 - účetní, 723 588 930.

Přerušení provozu MŠ Hlušice od pondělí 23. 3. 2020

Datum: 20. 3. 2020

Ředitelství ZŠ a MŠ, Hlušice sděluje se souhlasem starosty obce Hlušice: Přerušení provozu MŠ Hlušice od pondělí 23. 3. 2020 do odvolání ..... z důvodu epidemie covid -19 v ČR.
Provoz přerušuje i školní jídelna, vařit se nebude ani pro cizí strávníky.
Pro žáky ZŠ v plném proudu probíhá online výuka.

Provoz školní jídelny pro cizí strávníky - info

Datum: 18. 3. 2020

Od 23.3.2020 (pondělí) školní jídelna pro cizí strávníky nevaří. Platí do odvolání.

Informace k vyhlášení nouzového stavu

Datum: 17. 3. 2020

V přiloženém PDF souboru naleznete informace k vyhlášenému nouzovému stavu.

Domácí výuka – informace 1

Domácí výuka – informace

Datum: 12. 3. 2020

Snahou našeho sboru je našim žákům v této svízelné situaci poskytnout co nejlepší alternativu ke školní výuce.

Zobrazeno 1-30 ze 122

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6
1
7 8 9 10 11
12
1
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
1
23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mléko do škol

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 10. 2020

oblacnosdestem

Bude polojasno až oblačno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti a místy přeháňky. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Investice do rozvoje vzdělávání