Základní škola a mateřská škola, Hlušice
ZŠ a MŠ Hlušice

Aktuality

Zobrazeno 1-30 ze 109

Ukončení školního roku

Datum: 24. 6. 2020

Přejeme všem žákům, učitelům i další pracovníkům školy krásné a pohodové prázdniny, abychom se zase plni sil ve zdraví sešli v příštím školním roce.

#

Vyřazení žáků deváté třídy

Datum: 24. 6. 2020

Ve středu 24.června proběhlo slavnostní vyřazení žáků deváté třídy. Žáci obdrželi šerpy a pamětní listy a po projevech ředitelky školy a třídní učitelky se rozloučili s naší školou. Počasí nám přálo, a tak jsme tak udělali symbolickou tečku za letošním trošku neobvyklým školním rokem.

Sdělení - info

Datum: 18. 6. 2020

Ve dnech 22. - 26. 6. bude probíhat poslední týden školního roku 2019/2020. Již dříve avízované ředitelské volno pro základní školu ve dnech 29. - 30. 6. 2020 platí. V MŠ a školní jídelně provoz nepřerušen. Přejeme všem školákům pěkné prázdniny a budeme se těšit na 1. září 2020.

Ochrana zdraví a provoz ZŠ - info MŠMT

Datum: 28. 5. 2020

Ředitelství ZŠ v době otevření provozu vychází z pokynů MŠMT - Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020. Dokument přiložen v příloze. Doporučujeme zákonným zástupcům, žákům, zaměstnancům nahlédnout, prostudovat. Bezpečnostní pokyny, hygienická doporučení budou dodržována a od osob striktně vyžadována. Děkujeme za pochopení.

Základní škola - otevření provozu pro žáky 6. , 7. a 8. třídy

Datum: 28. 5. 2020

Od pondělí 8. 6. 2020 se otevře od 7.45 hod. ZŠ pro žáky dalších ročníků 2. stupně. Dopolední výuka bude realizována v časový blocích, v oddělených skupinách do 15 žáků, dle stanoveného rozvrhu, za dodržení náležitých hygienických podmínek. Výuku povedou paní učitelky, ale i asistentky pedagoga, dle poměru žáků ve škole a doma. Výuka bude ukončena v 12. 00 hod., žáci budou moci jít na oběd. Opuštění budovy po dopoledním bloku se předpokládá do 12.20 hod. Odjezd školního autobusu v 12.30 hod. (Kněžice, Běchary). Ostatní časy autobusu beze změny.
Nadále bude probíhat osvědčená tzv. distanční výuka - on line. Ranní klub nebude. Pokud bude potřeba, mohou dojíždějící žáci pobýt v klubu do odjezdu autobusu.
Při vstupu do budovy žáci musí předat vyplněné Čestné prohlášení, mít 2 roušky, nesmí projevovat známky onemocnění Covid 19. Ve společných prostorách se žáci musí pohybovat s rouškou, dodržovat bezpečnou vzdálenost, nesmí se shlukovat.
Závazné přihlášení žáka k docházce - viz příloha.

Harmonogram vstupu do ZŠ od 25. 5. 2020

Datum: 21. 5. 2020

ZŠ bude otevřena v 7.45 hod.
Jednotlivé skupiny žáků si převezmou pověřené paní učitelky.
Časový harmonogram vstupu (maximálně 15 žáků na skupinu):
7.45 hod. - 4. a 5. třída
7.50 hod. - 1. a 3. třída
7.55 hod. - 2. třída
8.00 hod. - 9. třída
Obědy - vstup do školní jídelny (max. 15 žáků)
11.15 hod. - 1. a 3. třída
11.30 hod. - 2. třída
11.45 hod. - 4. a 5. třída
12.00 hod. - 9. třída
Žáci jsou povinni dodržovat hygienická pravidla, dezinfekci rukou, nošení roušky ve společných prostorách, dodržovat rozestupy. Vyučovací proces bude realizován ve vyučovacích blocích dle domluveného rozvrhu.

Základní škola - otevření provozu pro žáky 1. stupně.

Datum: 14. 5. 2020

Od pondělí 25. 5. 2020 se otevře v 7.45 hod. ZŠ pro žáky 1. stupně. Dopolední výuka bude realizována v časový blocích, v oddělených skupinách do 15 žáků, dle stanoveného rozvrhu, za dodržení náležitých hygienických podmínek. Výuku povedou třídní uč., ale i paní vychvatelky nebo asistentky pedagoga, dle poměru žáků ve škole a doma. Výuka bude ukončena v 11. 30 hod., žáci budou moci jít na oběd. Opuštění budovy po dopoledním bloku se předpokládá do 12.20 hod. Odjezd školního autobusu v 12.30 hod. (Kněžice, Běchary).
Nadále bude preferována nyní osvědčená tzv. distanční výuka - on line. Ranní družina nebude. Pokud bude potřeba, mohou se žáci účastnit odpoledních aktivit nejpozději do 15. 30 hod.
Při vstupu do budovy žáci musí předat vyplněné Čestné prohlášení, mít 2 roušky, nesmí projevovat známky onemocnění Covid 19. Ve společných prostorách se žáci musí pohybovat s rouškou, dodržovat bezpečnou vzdálenost, nesmí se shlukovat.
Závazné přihlášení žáka k docházce - viz příloha.

Základní škola - otevření provozu - 9. ročník

Datum: 4. 5. 2020

Od pondělí 11. 5. 2020 se otevře v 7.45 hod. ZŠ pro žáky 9. ročníku. Účelem zaměření výuky bude příprava na přijímací zkoušky. Výuka bude realizována v časový blocích, v oddělených skupinách do 15 žáků, dle stanoveného rozvrhu a domluvených konzultacích. Výuka bude ukončena v 11. 25 hod., žáci budou moci jít na oběd. Opuštění budovy se předpokládá do 12.00 hod. Odjezd školního autobusu v 12.00 hod. Při vstupu do budovy žáci musí předat vyplněné Čestné prohlášení, mít 2 roušky, nesmí projevovat známky onemocnění Covid 19. Ve společných prostorách se žáci musí pohybovat s rouškou, dodržovat bezpečnou vzdálenost, nesmí se shlukovat.

Rozhodnutí o přijetí do 1. roč. ZŠ

Datum: 29. 4. 2020

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání v Základní škole a mateřské škole, Hlušice pro školní rok 2020/2021. Celkem přijato 15 dětí.
Evidenční číslo uchazeče, výsledek řízení:
01 přijat/a 12 přijat/a
02 přijat/a 13 přijat/a
03 přijat/a 14 přijat/a
04 přijat/a 15 přijat/a
05 přijat/a
06 přijat/a
07 přijat/a
08 přijat/a
09 přijat/a
10 přijat/a
11 přijat/a
Datum zveřejnění rozhodnutí: 29. 4. 2020.
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a mateřské školy, Hlušice ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje – odbor školství.

Všem dětem blahopřejeme a rodičům děkujeme za důvěru.

Bezhotovostní platby - ŠJ

Datum: 16. 4. 2020

Vážení rodiče, dovoluji si Vás požádat, abyste zrušili trvalé příkazy a neprováděli úhrady školního stravování.
Děkuji.

Info o prospěchu žáků online

Datum: 7. 4. 2020

Sdělení rodičům o prospěchu žáků za třetí čtvtletí bude z důvodu korona viru sděleno prostřednictvím třídních učitelů a žáků online formou. V případě potřeby ústní komunikace budou individuální případy řešeny osobní konzultací, telefonickou, online po vzájemné domluvě. Termín online sdělení 20. - 24. 4. 2020.

ZMĚNA: Zápis do 1. třídy – ŽÁDOSTI elektronicky

Datum: 27. 3. 2020

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ, Hlušice (stejně jako v ostatních školách) proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. O případných změnách vás budeme informovat.
Zapsat dítě můžete:
1. ELEKTRONICKY
(datová schránka nebo email s elektronickým podpisem, popřípadě oscanované s podpisem)
Kdy: od 14. do 28. dubna 2020
ID DS: utrmdf3
e-mail: zs.hlusice@tiscali.cz
2. OSOBNĚ – bez účasti dítěte …. Kdy:
21. 4. 2020 v MŠ od 13.00 do 16.00 hod. (ředitelna MŠ) nebo
22. 4. 2020 v ZŠ od 13.00 do 16.00 hod. (ředitelna ZŠ), přinést rodný list dítěte.
Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část se neuskuteční.
Budete-li žádat odklad školní docházky je nutné doložit doporučení odborného lékaře a zprávy ze školského poradenského zařízení (stačí dodat do 30. 5. 2020). Děti, které v loňském roce měly odloženou školní docházku, musí být znovu přihlášeny.
Žádost je třeba stáhnout, vytisknout, vyplnit… - na webových stránkách: www.skolahlusice.cz popřípadě bude vydána na místě zápisu k vyplnění.
Formulář žádosti přiložen - rozkliknout nadpis.

Ošetřovné na žáka ZŠ zasíláme elektronicky

Datum: 25. 3. 2020

Ve spojitosti se situací ohledně koronaviru si budou moci rodiče, kteří z důvodu, že musí pečovat o zdravé dítě mladší 13 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno, si budou moci zažádat o ošetřovné – viz. https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne.
Žádosti o ošetřovné (uzavření školy) si vyžádejte elektronicky:
• kuncova.zshlu@seznam.cz, zshlusice.vankova@seznam.cz
• Do e-mailové žádosti nutno uvést jméno, příjmení žáka a rodné číslo.
• Tiskopis elektronicky obratem zašleme.
Info telefonicky v době od 8.00 do 12.00 na čísle 495 486 224 nebo 737 622 940 - účetní, 723 588 930.

Přerušení provozu MŠ Hlušice od pondělí 23. 3. 2020

Datum: 20. 3. 2020

Ředitelství ZŠ a MŠ, Hlušice sděluje se souhlasem starosty obce Hlušice: Přerušení provozu MŠ Hlušice od pondělí 23. 3. 2020 do odvolání ..... z důvodu epidemie covid -19 v ČR.
Provoz přerušuje i školní jídelna, vařit se nebude ani pro cizí strávníky.
Pro žáky ZŠ v plném proudu probíhá online výuka.

Provoz školní jídelny pro cizí strávníky - info

Datum: 18. 3. 2020

Od 23.3.2020 (pondělí) školní jídelna pro cizí strávníky nevaří. Platí do odvolání.

Informace k vyhlášení nouzového stavu

Datum: 17. 3. 2020

V přiloženém PDF souboru naleznete informace k vyhlášenému nouzovému stavu.

Domácí výuka – informace 1

Domácí výuka – informace

Datum: 12. 3. 2020

Snahou našeho sboru je našim žákům v této svízelné situaci poskytnout co nejlepší alternativu ke školní výuce.

Školní jídelna - obědy žáků

Datum: 11. 3. 2020

Žáci mají obědy automaticky odhlášené.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - uzavření základní školy

Datum: 10. 3. 2020

Věnujte prosím pozornost přiloženému mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví!

Nové opatření Ministerstva zdravotnictví

Datum: 7. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie... Další info v příloze.

Aktuální informace doporučujeme získávat ze stránek Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz i Ministerstva zahraničí www.mzv.cz.

Pro cestovatele

Doporučení KHS HK k výskytu koronaviru v Evropě

Datum: 4. 3. 2020

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Hradec Králové a Královéhradeckého kraje uveřejňujeme informace k problematice výskytu koronaviru v Evropě. Info najdete v příloze.


#

Maškarní rej

Datum: 25. 2. 2020

Tradice je tradice a opět se nám tělocvična školy změnila na taneční sál. Začal maškarní rej. V průvodu masek jsme vybrali tři nejzajímavější. 1. místo dešťová víla – Lucie Kopánková, 2. místo čarodějnice - Vanesa Soumarová a 3. Místo Táňa Kohoutová – dívka 50-tých let. Hudba hrála, masky tančily a soutěžily. Nechyběl tanec s koštětem, tanec s míčky, klobouková hra, hra s putující obálkou, hra s lentilkami. V tombole pak děti vyhrávaly nebo jim štěstí nepřálo, ale drobné odměny a sladkosti dostal každý. Tak zase za rok 

#

Muzikoterapie

Datum: 25. 2. 2020

14. 2. 2020 proběhl ve školní družině projektový den, který zakončil týdenní program ŠD „Hudba kolem nás“. Projekt vedla BC. Lucie Doušová. Každý žák dostal svůj buben (drumben) a pod vedením lektorky zkoušely děti poznávat a vybubnovat jednoduchý rytmus dětských písniček, zesilovat a zeslabovat zvuk, vyjádřit své emoce zvukem na nástroj, vyjádřit přírodní živly – vítr, bouřku déštˇ. Hrály hudební hru s barevnými míčky, hru Dostihový závod spojenou s pohybem. Součástí byl i doprovod lektorky na harmoniku. Ve druhé části se děti učily relaxovat za zvuků zvonkoher Koshi, tibetských misek a ozvučných holí. Cílem bylo ukázat dětem možnosti hudebního vyjádření, odbourat u nich ostych a strach z hudby (i když neumí zpívat) a zažít relaxaci s příjemnými pocity odpočinku.

#

Návštěva myslivecké chaty

Datum: 25. 2. 2020

V rámci týdne „Zvířata a ptáci v zimě“, jsme 6. února 2020 navštívili s dětmi ze školní družiny myslivce z hlušického sdružení Tetřev. Pan Josef Drenský a pan Libor Pavlásek dětem zatopili v krbu, uvařili čaj a hodinku, kterou jsme tam strávili, zajímavě vyprávěli dětem o zvěři a myslivosti. Svůj výklad doplňovali obrázky zvířat i jejich trofejí.

#

Finanční gramotnost - 8. a 9. třída

Datum: 14. 2. 2020

Ve středu 12. 2. 2020 proběhl na naší škole projektový den s názvem Finanční gramotnost, kterého se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy. Žáci byli rozděleni do skupin, kdy na modelových situacích tvořili rodinný rozpočet. Předem měli určené příjmy dané profese, cenu hypoték a spotřebu energií. Dostali také jídelníček s ceníkem potravin a sestavovali, kolik toho čtyřčlenná rodina za měsíc zkonzumuje. Dozvěděli se mimo jiné, že je velmi výhodné se pojistit proti nenadálým situacím. Žáci při práci velmi živě diskutovali a jako bonus vytvořili i několik velmi zdařilých básniček. Na konci své práce prezentovali a diskutovali s ostatními. Čekali na ně i drobné odměny.

#

Finanční gramotnost - 4. a 5.třída

Datum: 14. 2. 2020

V pondělí 10. 2. 2020 se žáci 4. a 5. třídy zapojili do projektu EU „Finanční gramotnost“. Celý den se seznamovali s finančním hospodařením. Děti se rozdělily do čtveřic. Vymyslely si osobu, její povolání a věk. Poté měly zařídit bydlení pro svou smyšlenou osobu – zda bude bydlet na venkově nebo ve městě. K tomu musely vymyslet dopravní prostředek, kterým se jejich postava bude dopravovat do práce – tudíž koupit auto. K automobilu potřebují pojištění, platit pohonné hmoty. V další části si děti sestavily a spočítaly jídelníček na celý měsíc. Komu zbyly ještě nějaké peníze, mohl investovat do zábavy. V tuto chvíli si mnoho dětí uvědomilo, že hospodaření s penězi není lehká záležitost – nezbývaly jim finance na zábavu (telefon, počítač, televizi... apod.) Na závěr celého dne svou práci odprezentovaly a za vytvořený projekt dostaly „chechtáky“, za které si mohly koupit různé ceny v obchůdku.

#

Zdravá pětka

Datum: 14. 2. 2020

Ve středu 5. 2. 2020 se žáci 2. a 4. třídy zúčastnili projektu EU „Zdravá pětka“ s odbornou lektorkou Mgr. Radkou Drobnou. V rámci tohoto projektu se žáci učili, jak se správně a zdravě stravovat. Pomocí deskové hry si vysvětlili, jaké potraviny jsou vhodné jíst v dopoledních a odpoledních hodinách, které jídlo je vhodné pro jejich růst. Hlavně se naučili, jak vypadají správně svačinky do školy.

#

Lyžařský výcvik Rokytnice nad Jizerou

Datum: 4. 2. 2020

V týdnu od 26. do 31. ledna 2020 odjelo 24 žáků druhého stupně naší školy na lyžařský výcvikový kurz. Cílem byla opět chata Komex v Rokytnici nad Jizerou a sjezdovka Modrá hvězda. Letošní lyžování bylo ve znamení deštivé zimy, přesto jsme v pohodě a bez úrazu odlyžovali celý týden. Jelo s námi 6 nelyžařů, kteří se nakonec stali „skokany“ kurzu. Celý týden jsme i díky velmi dobrému chování všech účastníků zvládli na jedničku.

Projekt Hasík

Datum: 29. 1. 2020

Během měsíce ledna se žáci druhé a šesté třídy zúčastnili dvou setkání projektu Hasík.

Vánoce nanečisto

Datum: 23. 12. 2019

Dne 17. 12. 2019 jsme si s žáky 4. třídy udělali „Vánoce nanečisto“.

Zobrazeno 1-30 ze 109

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mléko do škol

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Aktuální počasí

Počasí dnes:

11. 8. 2020

bourka

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 17 až 13°C.

Přehrát/Zastavit Další

Investice do rozvoje vzdělávání