Základní škola a mateřská škola, Hlušice
ZŠ a MŠ Hlušice

Aktuality

Zobrazeno 1-30 ze 141

Návrat dětí do školy od 12. 4. 2021

Datum: 8. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 se část žáků 1. stupně vrátí do školy k rotační výuce. Budeme se těšit na žáky 3. a 5. třídy.
Všichni ostatní žáci budou na distanční výuce.
Od pondělí 19. 4. 2021 nastoupí žáci 1., 2. a 4. třídy.

On-line beseda Je něco silnějšího než smrt

Datum: 31. 3. 2021

Ve středu 31.března jsme pro žáky druhého stupně připravili ve spolupráci s Křesťanskou akademií mladých program s předvelikonoční tematikou s názvem Je něco silnějšího než smrt. Lektor, pan Vít Pospíšil, provedl žáky jednotlivých tříd hodinovým povídáním o smyslu utrpení ....

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ a MŠ, Hlušice 6. - 30. 4. 2021

Datum: 31. 3. 2021

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ, Hlušice se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zapsat dítě můžete, pokud do 31. 8. 2021 dovrší 6 let věku nebo mu byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky. Forma: doručení "Přihlášky dítěte k základnímu vzdělávání."

Služba vzdálené podpory Prev-Centrum  1

Služba vzdálené podpory Prev-Centrum

Datum: 15. 3. 2021

Vznikla již v loňském roce v reakci na pandemii COVID 19. V rámci služby Prev - Centrum nabízí konzultace a podporu dětem, rodičům i pedagogům.

Epidemiologická opatření od 27. 2. 2021

Datum: 28. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
1. dětí v mateřské škole
2. žáků 1. a 2. ročníků základní školy.

Info a pokyny platné od 25. 2. 2021

Datum: 25. 2. 2021

Na základě vydání pokynů Ministerstva zdravotnictví a tím posléze MŠMT věnujte prosím pozornost přiloženému materiálu aneb povinnosti nosit ve školských zařízeních respirátory či zdravotnické roušky. Děkujeme

Online beseda Jak zvládat těžkosti

Datum: 16. 2. 2021

V úterý 16.února 2021 jsme na naší škole zrealizovali ve spolupráci se společností Via humanica online besedu pro žáky druhého stupně Jak zvládat těžkosti. Školitel pan Vít Pospíšil provedl žáky jednotlivých tříd tématem, které je v dnešní době velmi aktuální. Společně s žáky v této lekci přicházel na to, jak zvládat současnou těžkou situaci, a nacházel, co v ní pro žáky i všechny zúčastněné může být užitečné. Inspirací k tomu byl životní příběh J. A. Komenského, který to v životě neměl také jednoduché. Lekce byla připravena na jednu vyučovací hodinu vždy pro jednu třídu.

#

Střípky ze školní družiny

Datum: 2. 2. 2021

I v této zvláštní coronavirové době se snažíme vytvářet ve školní družině v Hlušicích společně s dětmi zajímavý program. Pár střípků v podobě fotek přinášíme i na náš web. Pokud to jde, chodíme s dětmi ven, máme výhodu venkovského prostředí a výborného zázemí ve škole a kolem školy – hřiště, parky před školou, zámecký park s mírným kopečkem, rybníky. Můžeme tedy využít letošního sněhu k zimním radovánkám – bobování, klouzání, stavění sněhuláků, vycházky za sněhem.
Vkládám i fotky z podzimu – tvoření z listů, předvánoční čas – pečení perníčků a sladká hostina. Přidávám fotky z hraní divadélka. V době, kdy děti komunikují často online, je podle nás důležité využít každé příležitosti pro přímý řečový projev a k tomu je vhodné a zábavné pro děti maňáskové divadlo, na které jsme se v lednu a únoru s nadšením vrhli.
Nic nevzdáváme, naopak, snažíme se užít si maximálně každý den, kdy můžeme být společně ve školní družině.

Info - provoz ZŠ od 1. 2. 2021

Datum: 28. 1. 2021

Informace pro žáky a zákonné zástupce.
V provozu školy se bohužel nic nemění, nadále je provoz škol a školských zařízení ve stejném režimu jako od 11. ledna 2021 (viz Informace v předchozích zprávách). Konkrétní info v google učebnách, u třídních učitelů a viz rozvrh s videochaty.

Výuka žáků do 22. 1. 2021

Datum: 8. 1. 2021

Informace pro žáky a zákonné zástupce.
V provozu školy se nic nemění, nadále je provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna ve stejném režimu jako do 10. ledna 2021 (viz Informace v předchozí příloze). Navíc jsme přidali videochaty z fyziky a informatiky na 2. stupni ZŠ. Konkrétní info u třídních učitelů a viz rozvrh s videochaty.

Výuka žáků ZŠ od 4. 1. 2021

Datum: 1. 1. 2021

Info dle rozhodnutí vládních orgánů.
4. 1. 2021 mohou nastoupit do škol pouze žáci 1. a 2. ročníku ZŠ za předpokladu dodržování zvýšených hygienických opatření, podmínka nošení roušek uvnitř i vně budovy školy (doporučujeme minimálně 2 roušky na den).
Vyučování bude pouze dopolední výuka, čímž poslední vyučovací hodina končí v 11.25 hod.
Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním
způsobem. Konkrétní rozvrh s videochaty naleznou žáci 2. stupně na google učebnách, ostatní - info u třídních paní učitelek.
Provoz školní jídelny a školní družiny bez časového omezení.
Od pondělí 4. 1. 2021 bude jezdit "Školáček" - ráno i odpoledne, trasy:
1. Skochovice, Lužec n. C. (MŠ a ZŠ)
2. Kněžice, Záhornice ... odpoledne odjezd z Hlušic každý den v 13. 30 hod. (ZŠ). Směr Běchary zatím NE.
Podrobné info podají paní třídní učitelky, vedoucí úseků.
Dle vzájemné domluvy jsou povoleny osobní konzultace žáků 2. stupně - 1 žák - 1 učitel.
Plné znění dokumentu - viz příloha.

Info pro rodiče, žáky - 21. - 22. 12. 2020

Datum: 17. 12. 2020

Dny 21 . - 22. 12. 2020 se pro žáky základní školy, na základě rozhodnutí MŠMT, stanovují jako volné dny, aneb "Dny boje proti covidu", což znamená, že žáci tímto mají prodloužené vánoční prázdniny. 

Děti MŠ mají provoz 21 . - 22. 12. 2020 nepřerušen... Přesto doporučujeme z důvodu pokusit se zastavit šíření covidu ponechat si děti v domácí péči. Chráníte především sebe, vlastní děti a věřme, že v roce 2021 bude lépe. 

V příloze přikládáme dokumenty.

Partnerské vztahy a riziko AIDS a Světový den boje proti AIDS

Datum: 15. 12. 2020

Světový den boje proti AIDS, někdy též zkráceně Světový den AIDS, je celosvětově významný den, vyhlášený Světovou zdravotnickou organizací jako příležitost k osvětě o pandemické smrtelné nemoci AIDS, k povzbuzení boje proti ní a viru HIV, k demonstraci podpory lidem žijícím s HIV i uctění památky jeho obětí. Připadá každoročně na 1. prosince.
V rámci této akce žáci 9. ročníku získali při tematické besedě informace o rizikovém sexuálním chování a možných způsobech přenosu této nemoci. Pan lektor vhodnou formou vedl žáky k odpovědnosti při navazování partnerských vztahů. Cílem tohoto projektu je snížení rizika nákazy HIV/AIDS, pohlavně přenosných chorob a počtu nechtěných těhotenství.

Info pro rodiče, žáky - Covid 19

Datum: 10. 12. 2020

Milí žáci, vážení rodiče, věnujte pozornost sdělení. Vzhledem k pozitivnímu výskytu covid 19 v 7. třídě, zahájí žáci 7. ročníku od pátku 11. 12. distanční výuku, která bude až do 22. 12. 2020.
Vedení školy je v kontaktu s dětským lékařem, KH hygienou, děkujeme rodičům za pochopení. V případě změny situace, vše sdělíme.

Nástup dalších žáků do ZŠ od 30. 11. 2020

Datum: 25. 11. 2020

Info dle rozhodnutí vládních orgánů. 30. 11. 2020 mohou nastoupit do škol další žáci ZŠ za předpokladu dodržování zvýšených hygienických opatření, podmínka nošení roušek uvnitř i vně budovy školy (doporučujeme minimálně 2 roušky na den).
Presenční výuka ve škole:
A) 30. 11. - 22. 12. 2020 celý 1. stupeň = 1. - 5. třída a 9. ročník
B) Rotační presenční výuka ve škole:
1) 8. ročník a 6. ročník: 30. 11. - 4. 12. a 14. - 18. 12. 2020. Distanční výuka: 7. - 11. 12 a 21. - 22. 12. 2020
2) 7. ročník: 2. - 11. 12. a 21. - 22. 12. 2020
Distanční výuka: 30. 11. - 1. 12. a 14. - 18. 12. 2020

Vyučování bude pouze dopolední výuka, čímž poslední vyučovací hodina končí v 13.05 hod., bez Tv a Hv. Vstup do ZŠ - ranní harmonogram dle pokynů paní učitelek.
Provoz školní jídelny a školní družiny nepřerušen, pouze časový harmonogram ve ŠJ a zachování skupin ve ŠD.
Žáci čekající na autobus mohou pobývat ve školním klubu.
Autobus "Školáček" - ráno i odpoledne, trasy:
1. Skochovice, Lužec n. C. (MŠ a ZŠ) beze změny
2. Kněžice, Záhornice ... odpoledne odjezd z Hlušic každý den v 13. 15 hod. (ZŠ), ráno beze změny.
3. Běchary odjezd z Hlušic v 13.30 hod., ráno beze změny.
Podrobné info podají paní třídní učitelky, vedoucí úseků.
Dle vzájemné domluvy jsou povoleny navíc osobní konzultace žáků 2. stupně - 1 žák - 1 učitel.
Plné znění dokumentu - viz příloha.

Nabídka PPP HK pro rodiče i žáky

Datum: 19. 11. 2020

nabídka PPP HK pro rodiče a žáky

Info pro rodiče - OČR

Datum: 18. 11. 2020

Vzhledem k zahájení výuky žáků 1. a 2. třídy ZŠ končí nárok rodičů na OČR. Bližší konkrétní info v příloze.

Zahájení výuky 18. 11. 2020 - 1. a 2. třída

Datum: 12. 11. 2020

Info dle rozhodnutí vládních orgánů. 18. 11. 2020 mohou nastoupit do škol žáci 1. a 2. ročníku ZŠ za předpokladu dodržování zvýšených hygienických opatření, podmínka nošení roušek uvnitř i vně budovy školy (doporučujeme minimálně 2 roušky na den).
Vyučování bude pouze dopolední výuka, čímž poslední vyučovací hodina končí v 11.25 hod. Provoz školní jídelny a školní družiny bez časového omezení.
Od středy bude jezdit i "Školáček" - ráno i odpoledne, trasy: 1. Skochovice, Lužec n. C. (MŠ a ZŠ)
2. Kněžice, Záhornice ... odpoledne odjezd z Hlušic každý den v 13. 30 hod. (ZŠ). Směr Běchary zatím NE.
Podrobné info podají paní třídní učitelky, vedoucí úseků.
Dle vzájemné domluvy jsou povoleny osobní konzultace žáků 2. stupně - 1 žák - 1 učitel.
Plné znění dokumentu - viz příloha.

Uzavření základních škol od 14. 10. 2020, přechod na distanční výuku.

Datum: 13. 10. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření. Vláda tímto zakazuje s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Žáci přechází na distanční výuku prostřednictvím Google učebny. Výuka je povinná. Konkrétní podobu vzdělávání se žáci dozvědí od třídních učitelů. Rodiče žáků do 10 let si mohou požádat o očr, mělo by stačit čestné prohlášení zákonného zástupce. Celý text nařízení - viz příloha.

Opatření MŠMT 26. - 27. 10. 2020

Datum: 9. 10. 2020

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.
28. 10. je státní svátek. 29. - 30. 10. 2020 podzimní prázdniny.

Mimořádná opatření od 12. 10. 2020

Datum: 9. 10. 2020

Důležité info: vzhledem k vládním nařízením od 12. 10. 2020 bude probíhat na naší škole střídavá výuka po třídách.
Od 12. - 16. 10. 2020 nastupují na distanční výuku žáci 6. a 7. ročníku. Žáci zůstanou doma a od pondělí v 7.55 bude zahájena výuka na dálku především prostřednictvím google učebny. Distanční výuka je pro žáky povinná, neúčast omlouvají rodiče do žákovské knížky. Podrobnější info - viz třídní učitelé. Jen několik žáků, kteří se účastní konverzačního kurzu Aj s Američanem, přijde do školy.
Žáci 8. a 9. ročníku se od 12. - 16. 10. 2020 účastní presenční výuky ve škole. Příští týden se role vymění. Děkujeme za pochopení a věříme, že vše společně zvládneme.

Mimořádná opatření od 5. 10. 2020

Datum: 2. 10. 2020

Vzhledem k pokynům z MŠMT a KHS Královéhradeckého kraje se i naše škola bude snažit splnit nastavené podmínky vyššími orgány. Nošení roušek je již samozřejmostí. K výraznějšímu omezení dojde v HV a Tv, vše bude žákům sděleno ve škole. Budeme věřit, že opatření jsou jen dočasná a brzy se navrátíme k činnostem bez omezení. Děkujeme za pochopení. Dokumenty v plném znění - viz příloha.

#

Leonardo da Vinci

Datum: 22. 9. 2020

V rámci grantu EU Škola hrou 2019 navštívili naši školu členové SHŠ Renegáti z Pardubic. Předvedli dětem představení s názvem Leonardo da Vinci. Žáci se zábavnou a interaktivní formou dozvěděli základní informace o životě i díle tohoto renesančního všeumělce a vyzkoušeli si některé jeho vynálezy. Po představení pokračovali žáci osmé třídy v tomto projektu – ve skupinách vypracovávali pracovní listy a poté shrnuli své znalosti při debatě v komunitním kruhu.

#

Dopravní výchova

Datum: 22. 9. 2020

Dne 15. 9. 2020 a 16. 9. 2020 žáci 4. a 5. třídy navštívili dopravní hřiště v Novém Bydžově. Na hřišti na ně čekali příslušníci Městské policie Nový Bydžov, kteří dětem vysvětlili a ukázali, jak jezdit v silničním provozu. Děti si vyzkoušely různé dopravní situace na křižovatkách. Lektorka jedné z autoškol v Novém Bydžově s dětmi probrala teorii, seznámila je s dopravními značkami, které ještě neznaly. Na závěr každého dne psaly děti krátký test, pokud uspěly, získaly průkaz řidiče.

Autobus - "Školáček"

Datum: 21. 9. 2020

Info pro rodiče, žáky, děti MŠ .... Jízdní řád školního autobusu - viz příloha.

Informace ohledně mimořádných opatření Covid-19 od 18. 9. 2020

Datum: 18. 9. 2020

Zveřejňujeme plná znění mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví týkajících se školy od 18. 9. 2020.
Kromě zvýšených hygienických opatření je povinností žáků 2. stupně nosit ochranu dýchacích cest (roušku) i po dobu vyučování, vyjma tělesné a hudební výchovy, ve všech vnitřních prostorech školy. Žáci 1. stupně mají tuto povinnost jen ve společných prostorech - chodba aj. Nařízení zároveň platí pro všechny zaměstnance a osoby pohybující se ve škole. Děkujeme za dodržování vydaných nařízení.

Republikové finále OVOV 2020

Datum: 15. 9. 2020

Naše škola je zapojena již několik let do projektu Sazka olympijský víceboj a letos poprvé se naši žáci Adéla Šoufková a René Tobiáš kvalifikovali na republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Finále bylo třídenní a konalo se první zářijový týden ve sportovním areálu VUT v Brně Pod Palackého vrchem. Jelikož to bylo finále republiky, byli zde jen ti nejlepší z nejlepších. Naši žáci se i v tak vysoké konkurenci dokázali prosadit. Adéla Šoufková skončila na krásném 33. místě z 80 závodnic ročníku 2007 a René Tobiáš skončil přesně v polovině startovního pole ročníku 2005. Celkem se závodu zúčastnilo 590 sportovců. Adéle přeji, aby se jí podařilo kvalifikovat i příští rok, protože ta atmosféra stojí za to. René nás již reprezentovat nebude, ale i jemu přejeme spoustu dalších sportovních úspěchů, protože se sportem zdaleka nekončí, k dalšímu studiu si vybral Sportovní gymnázium Pardubice se specializací atletika.

Návrat povinného nošení roušek ve školách.

Datum: 9. 9. 2020

Vzhledem k stále se zhoršující epidemiologické situaci v Česku rozhodl Centrální řídící tým Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek uvnitř všech budov.
Podle informací ministra školství Roberta Plagy by se od čtvrtka 10. 9. 2020 plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách měla týkat společných prostor školy s výjimkou přímé výuky ve třídách.

„Nemělo by se to týkat výuky ve třídách a učebnách, ale mělo by to být nošení roušek uvnitř škol, to znamená na chodbách, v podstatě v tom režimu, který jsme znali na jaře a který byl koncipován i v rámci manuálu,“ řekl pro ministr Plaga.
Žádáme rodiče, zaměstnance školy, žáky .... sledujte prosím aktuální informace a žákům přibalte do školy ideálně 2 roušky na den. Děkujeme.

#

Zahájení školního roku

Datum: 3. 9. 2020

V úterý 1. září jsme v naší škole přivítali nové prvňáčky. Po projevu pana starosty Jaroslava Trejbala a ředitelky školy PaedDr. Marcely Vaňkové již spolu s paní třídní učitelkou Mgr. Petrou Petráčkovou vypluli jako praví námořníci na svou plavbu školní docházkou.

Zahájení školního roku 2020/ 21 v ZŠ

Datum: 31. 8. 2020

Info pro rodiče a všechny školáky, školačky a hlavně prvňáčky: školní rok 2020/21 zahajujeme v úterý 1. září 2020 v 7.55 hod. Těšíme se na vás...
První týden školního roku bude probíhat bez odpoledního vyučování. Odjezd školního autobusu z Hlušic směr Kněžice, Běchary v úterý v 9.00 hod., od středy do pátku v 13.00 hod. Do autobusu prosíme s rouškami. Ostatní časy odjezdů beze změny.

Zobrazeno 1-30 ze 141

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15
1
16 17 18
19 20 21
1
22 23
1
24 25
26 27 28
1
29 30 1 2

Mléko do škol

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Aktuální počasí

Počasí dnes:

22. 4. 2021

oblacnosdestem

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, od 500m srážky sněhové. Denní teploty 8 až 12°C. Noční teploty 4 až 0°C.

Přehrát/Zastavit Další

Investice do rozvoje vzdělávání